Contact

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Dhr. J. Janssen
1ste Penningmeester:
2ste Penningmeester: 
Mw. I. Duindam
3ste Penningmeester: 
Mw. M. Willems
1ste Secretraris:
2de Secretraris:
 Mw. R. Lambrechts.